MSB forskningsprojekt

Solstormar och rymdväder

In English


Projektsammanfattning: Solstormar kan ha allvarliga effekter på teknologiska system och härmed samhället. Tillgång till varningar kan minska på effekterna och skydda samhället från allvarliga konsekvenser. Detta projekt kommer att undersöka hur den senaste solforskningen och studier av rymndväderseffekter skulle kunna förbättra tillgängliga varningar. Nya förutsägelser och varningstjänster kommer att utvecklas och distribueras från "Sveriges rymdväderscentrum" i Lund, dvs RWC-Sweden inom International Space Environment Service (ISES).

Solstormar och jordmagnetiska stormar nu

Solflammor ("solar flares")

ses som intensivt ljusa områden på SDO AIA bilderna. Den intensiva strålningen påverkar radiokommunikationen.

X-ray flux

X-klass röntgensolflammor är kraftiga utbrott.

Koronamassutkastningar

ses som stora plasmamoln i SOHO koronagrafbilder. Den lilla vita cirkeln markerar solskivans storlek. Vita sträck indikerar energirika protoner accelererade av snabba koronamassutkastningar. Protonstormar kan innebära fara för astronauter och satellit-, navigationsproblem. Snabba jordriktade koronamassutkastningar kan också påverka elkraftssystem.

Proton flux

En protonhändelse inträffar när 10 protoner/cm2-s-sr vid >= 10 MeV (röd kurva) förblir det åminstone 15 minuter.

Jormagnetiska stormar

inträffar när Kp indexet är större eller lika med 5. Kraftiga stormar kan påverka elkraftssystem. Gröna stapeln visar vår förutsägelse utifrån real-tids ACE-data (Bz, n, V).


Solforskning

Rymdväder

Regionala varningscentra

Utåtriktad verksamhet

Dokument och data

Meeting


Kontakt: Henrik Lundstedt