Teorifrågor

5) Definiera ett plasma. (1p)

6) Vad är "reconnection" för något? (2p)

7) Ge typiska värden för solvindens hastighet (km/s) och magnetfältets styrka (nT). (1p)

8) Hur kan solens inre studeras? (2p)

9) Varifrån kommer den snabba respektive långsamma solvinden? (2p)

10) Hur har solens aktivitet föreslagits kunna påverka Jordens klimat? (2p)

11) Beskriv en koronamassutkastning. Hur uppstår den? (2p)

12) Beskriv det interplanetära magnetfältet och heliosfäriska strömytan. (4p)

13) Hur uppstår norrsken? (3p)

14) Beskriv tre strömsystem i Jordens magnetosfär och jonosfär. (3p)

15) Ge fyra exempel på effekterna av rymdvädret. (4p)