Lunds universitet och Inst. för astronomi

 
 
AST 213 SOLÄR-TERREST FYSIK
Ht 2003 (5p)


Lunds rymdväderscentrum och IRF-Lund


 

Kursens budskap:

Solens aktivitet bestämmes av magnetfältets och plasmats växelverkan i solen. Solen är hela tiden aktiv. Solens aktivitet driver rymdvädret. Jorden befinner sig i solens yttersta atmosfär. Därför påverkas jordens atmosfär, teknologiska system och människors hälsa av rymdvädret.

Kurslitteratur:

The Sun from Space, Kenneth R. Lang, ISBN 3-540-66944-2 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2000.

Webdokument på http://www.lund.irf.se/ och utdelat material.

Bredvidläsning:

engelska och på svenska.

Undervisning:

Föreläsningar

Tisdagar och torsdagar kl. 15.15-17.00, Institutionen för astronomi, Sölvegatan 27 (Henrik Lundstedt).

Laborationer och problemlösning

Genomgång av övningarna sker i samband med undervisning. Tid för laborationer bestämmes vid genomgång.

Schema för undervisningen

9/9 (tisdag) Introduktion (HL):

16/9 (tisdag) Observationer av solen och om solens inre (HL).

18/9 (torsdag) Problemlösning (PW).

23/9 (tisdag) Problemlösning (PW).

30/9 (tisdag) Solens aktivitet (HL)

2/10 (torsdag) Problemlösning (PW).

7/10 (tisdag) Solvinden och dess växelverkan med Jordens magnetosfär. (HL).

9/10 (torsdag) Rymdvädrets inverkan, prognoser och internationell verksamhet. (HL)

Vecka 43 Xspace laboration (M.W).

21/10 (tisdag) Problemlösning (PW).

23/10 (torsdag) Problemlösning (PW)

Tidigare tenta

Problem att lösa och teorifrågor.

 

Tentamen

Torsdagen den 30 oktober, kl. 09.00 - 13.00