Lunds universitet och Inst. för astronomi

 
 
AST 213 SOLÄR-TERREST FYSIK
Ht 2001 (5p)


Lunds rymdväderscentrum och IRF-Lund


 

Kursens budskap:

Solens aktivitet bestämmes av magnetfältets och plasmats växelverkan i solen. Solen är hela tiden aktiv. Solens aktivitet driver rymdvädret. Jorden befinner sig i solens yttersta atmosfär. Därför påverkas jordens atmosfär, teknologiska system och människors hälsa av rymdvädret.

Kurslitteratur:

The Sun from Space, Kenneth R. Lang, ISBN 3-540-66944-2 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2000.

Webdokument på http://www.lund.irf.se/ och utdelat material.

Bredvidläsning:

engelska och på svenska.

Undervisning:

Föreläsningar

Tisdagar och torsdagar kl. 15.15-17.00, Institutionen för astronomi, Sölvegatan 27 (Henrik Lundstedt).

Laborationer och problemlösning

Genomgång av övningarna sker i samband med undervisning. Tid för laborationer bestämmes vid genomgång.

Schema för undervisningen

6/9 (torsdag) Introduktion (HL):

13/9 (torsdag) Observationer av solen och om solens inre (HL).

20/9 (torsdag) Problemlösning (PW) 16.15-18.00 (Obs tid!).

27/9 (torsdag) Problemlösning (PW).

2/10 (tisdag) Problemlösning (PW).

4/10 (torsdag) Solens aktivitet (HL)

9/10 (tisdag) Solvinden och dess växelverkan med Jordens magnetosfär. (HL) 16.15-18.00 (Obs tid!).

Vecka 41 Xspace laboration (F.B).

11/10 (torsdag) Problemlösning (PW)

18/10 (torsdag) Rymdvädrets inverkan, prognoser och internationell verksamhet. (HL)

23/10 (tisdag) Problemlösning (PW).

 

Tidigare tenta

Problem att lösa och teorifrågor.

 

Tentamen

Mådagen den 29 oktober, kl. 15-19.00