Lunds universitet och Inst. för astronomi

 
 
AST 213 SOLÄR-TERREST FYSIK
Ht 2000 (5p)


Lunds rymdväderscentrum och IRF-Lund


 

Kursens budskap:

Solens aktivitet bestämmes av magnetfältets och plasmats växelverkan i solen. Solen är hela tiden aktiv. Solens aktivitet driver rymdvädret. Jorden befinner sig i solens yttersta atmosfär. Därför påverkas jordens atmosfär, teknologiska system och människors hälsa av rymdvädret.

Kurslitteratur:

The solar-terrestrial environment, J.K. Hargreaves, Cambridge Univ. Press, ISBN 0 521 32748 2 (hardback), ISBN 0 521 42737 1 (paperback), 1992.

Webdokument på http://www.lund.irf.se/ och utdelat material.

Bredvidläsning:

engelska och på svenska.

Undervisning:

Föreläsningar

Måndagar och onsdagar kl. 15.15-17.00, Institutionen för astronomi, St. Södergatan 47, Lab. rum 1 (Henrik Lundstedt).
Onsdagen 18 oktober kl 15.15-17.00, Scheelevägen 17, beta 4 huset, 5 vån., Ideon, Lunds rymdväderscentrum (Henrik Lundstedt).

Laborationer och problemlösning

Genomgång av övningarna sker i samband med undervisning. Tid för laborationer bestämmes vid genomgång.

Schema för undervisningen

6/9 (onsdag) Introduktion (HL):

13/9 (onsdag) Observationer av solen och om solens inre (HL).

18/9 (måndag) Problemlösning (PW).

20/9 (onsdag) Solens aktivitet (HL)

25/9 (måndag) Problemlösning (PW).

27/9 (onsdag) Solvinden och dess växelverkan med Jordens magnetosfär. (HL)

Vecka 41 Xspace laboration (VD).

16/10 (måndag) Problemlösning (PW)

18/10 (onsdag) Rymdvädrets inverkan, prognoser och internationell verksamhet. (HL)

23/10 (måndag) Problemlösning (PW).

 

Tidigare tenta

Problem att lösa och teorifrågor.

 

Tentamen

Lördagen den 28 oktober, kl. 09-14.00