Solens inre

Solens energi produceras djupt inne i kärnan. Temperaturen (15.7 miljoner grader, kanske något lägre enligt nedan) och tätheten (151 g/cm3 ) är så hög att kärnreaktioner ( 41H + 2e -- 4He + 2 neutrinos + 6 fotoner ) kan äga rum. Varje He atom har 3% mindre massa än ursprungsprotonerna och denna skillnad omvandlas till energi enligt Einsteins lag E = mc2. Energin transporteras till solytan (fotosfären) där den frigörs som ljus och värme. En liten del av energin producerar magnetfältet.

Genom att analysera solytans svaga oscillationerna, har det blivit möjligt att studera solens inre. Rymdsonden SOHO har tre instrument ombord (MDI/SOI, VIRGO, GOLF) som kan analysera oscillationerna. Solar Oscillation Investigation (SOI) gruppen vid Stanford University har gjort oerhört intressanta upptäckter. SOI gruppen anväder the Michelson Doppler Imager (MDI) ombord SOHO rymdsonden.

Framtagna fysikaliska parametrar genom helioseismologiska studier