Inverkan på satelliter

Rymdvädret påverkar satelliter på många olika sätt beroende på dess bana och funktion. Vårt samhälle har i ökande grad blivit beroende av satelliter för kommunikation, navigation, utforskning och forskning. Satellitproblem är därför ett ökande problem.

Högenergetiska partiklar från solen kan penetrera satellitens elektroniska komponenter, orsaka sk bit-flips, och på sätt åstadkomma felaktiga kommandon eller ge felaktiga data från instrumenten. Dessa felaktiga kommandon kan orsaka allvarliga problem för satelliten. Problem, som kunde ha undvikits om markoperatörerna hade förvarnats om solstormarna.

Mindre energetiska partiklar kan orsaka olika typer av yturladdningsproblem för satelliter. Dessa problem förekommer i samband med kraftiga jordmagnetiska stormar orsakade av snabba solvindar från koronahål.

Röntgen- och UV-strålning, i samband med solutbrott, hettar upp övre atmosfären. Även intensiva strömmar i samband med jordmagnetiska stormar hettar upp atmosfären. Denna upphettning leder till expansion, att satelliten utses för ökad friktion och att den därmed förlorar höjd. Satellitens livslängd minskar därmed. Vid 180 km rör det sig om timmar!

Exempel på tillfällen av satellitproblem Satellitproblemprojekt Websida om satellitproblem