Solens fotosfär
Fotosfären är solens extremt tunna synliga ytlager, kallat efter grekiska ordet för ljus. Lagret är omkring 550 km tjockt och temperaturen varierar från omkring 6600 K upp till minimumet på omkring 4300 K grader.
Figur 1 visar det stora aktiva området 9393 och solfläckarna den 26 mars, 2001. Fotosfären observades med MDI instrumentet ombord SOHO. Figur 2 visar motsvarande magnetogram (bild av solens magnetfält) också observerat med MDI. Figur 3 visar en solfläck observerat på La Palma med det svenska solar teleskopet den 5 juni, 1993. Omkring solfläcken ses granulationen (mörka och ljusa områden).
Bildandet solfläckar och aktiva områden Solaktiviteten