Observationer av solen och solvinden
Ovan visas optiska layouten för MDI ombord SOHO. MDI består av ett teleskop, ett filter, ett polarisations paket och en CCD kamera.
Vad observerar vi?

Hur observerar vi?