Lundaandan - Spiritus Lundensis

I "lundaandan" ingår humorn som en väsentlig beståndsdel, tillsammans med distans, självironi och skeptiskt sinnelag. Sam Ask lär ha sagt (Birger Bergh), "Visst Uppsala är den svenska lärdomens säte", men tillade han "dess huvud är Lund".


Lundaandan


Home: Henrik Lundstedt