Inverkan på människans hälsa och fara för hennes liv
Space tourism är en kommande business som kommer att ställa krav på förutsägelser av proton händelser, så turister inte utses för farlig strålning.
Mellan Apollo 16 och 17 inträffade en proton händelse, som skulle varit dödlig för en astronaut inom 10 timmar (dvs 4000mSv).
EU har infört regler för hur stora strålningsdoser flygpersonal får utsättas för: Gravid flygpersonal får inte utsättas för mer än 1 mSv per år. Annan flygpersonal 1-6 mSv per år.
Websidor om strålningsrisker