Artiklar på svenska

Elförsörjningen hotas av magnetiska stormar, Svenska Dagbladet, 8 april, 2001.

Rymdoväder: Magnetstormar drabbar jorden, NE nytt, Nr 3, 2000.

Solens utbrott kan snart förutsägas, Sydsvenskan, 12 mars, 2000.

Glöm Y2K, bevare oss för SC23, Elbranchen, årgång 71, Nr. 2, 2000.

Solutbrottet den 20 september och effekterna, Astronomisk Årsbok 2000 (utkom december 1999).

SOHOs observationer förklarar rymdvädret, Astronomisk Årsbok 1998 (utkom 8 december 1997).

Vi siktar på solen!, Sydsvenskan, 20 juni, 1997.

Rymdvädret, kanske påverkar jordens klimat, Teknik & Vetenskap, årgång 13, 3, 1997.

Lugnet före solstormen, Natur & Vetenskap, nr 6, juni, 1997.

Bättre prognoser på rymdvädret, Ny Teknik, 1996:20.