Solens aktivitet och jordens klimat
Vi studerar sol-klimatkopplingen. Waveletstudier ger inte enbart perioderna för solens variabilitet utan också hur perioderna varierar med tiden. En mycket mera komplicerad bild av solens aktivitet framträder då.
Institutet för rymdfysik
Lund Space Weather Center
Solens aktivitet Klimatet
Solens inverkan på vädret och klimatet
Vi deltager i ESAs sol-klimat projekt ISAC