Solens korona
Lundafysikern Bengt Edlén visade redan 1940 att koronan måste ha en sådan hög temperatur som över 1 miljon grader utifrån spektroskopiska undersökningar. Inte förrän helt nyligen har Stanford forskare utifrån SOHO/MDI observationer kunnat ge en trolig förklaring till koronans upphettning. Idag vet vi att tillräckligt mycket energi kan transporteras via expanderande magnetiska öglor upp till koronan. Genom magnetisk sammansmältning kan vi förklara koronafenomen såsom koronamassutkastningar och soleruptioner (="solar flares"). Ytterligare expansion av magnetfältet skapar ett öppet magnetfält och koronahål, varifrån sedan den snabba solvinden strömmar ut.
Senaste dagens förändringen av koronans magnetfält
Koronans upphettning Koronamassutkastningar Solar flares Koronahål Solförmörkelser