Inverkan på radiokommunikationen
Rymdvädret påverkar kommunikationen på alla frekvenser. Högfrekvent (HF) radiovågskommunikation påverkas kontinuerligt eftersom den utnyttjar reflektionen från jonosfären för att kunna sända signaler över stora avstånd. Jonosfäriska oregelbundheter bidrar till att signaler försvagas. Kraftigt störda förhållanden i samband med solar flares, ofta nära polarskensområdena och över polar caps områden, kan absorbera signalen fullständigt och göra HF kommunikation omöjlig. Förutsägelser av dess effekter kan ge operatörer tid att finna alternativa sätt för kommunikation. Under perioden 30 mars till 21 april 2001 gjordes 25 mindre optimala flygturer, dvs ej över polområdena, på grund av HF kommunikationsproblem. Telekommunikationsföretag blir alltmera beroende av kommunikation på högre frekvenser, vars radiovågor tränger igenom jonosfären och är reläade via satelliter till andra platser. Störningar av jonosfärens förhållande i samband med solstormar kan leda till att radiomottagningen på jorden omöjliggöres. Detta kan leda till att TV kommunikationen bryts eller mera allvarligt att kommunikation för räddningsaktioner och militära operationer omöjliggöres.
Websidor