Solens kromosfär

Temperaturen stiger monotont genom kromosfären, vilken är ungefär 2500 km tjock. Ökningen av temperaturen är mycket snabb i gränsområdet mellan mellersta och övre kromosfären och speciellt i övergångsområdet ("transition-region") mellan kromosfären och koronan. Typiska "transition-region"-modeller med en tjocklek av bara på 30 km ger en temperaturökning på hela 3x104K till 3x105K och sedan ökar temperaturen nästa 2500 km långsammare, från 2x105K till 106K. Emellertid, mycket litet är känt om "transition region" och huvuduppgiften för rymdfarkosten TRACE var att studera "transition region". TRACE sändes upp 1 April, 1998.


Figur 1 visar filamentet (protuberansen) i kromosfären (i sydöstra delen av solbilden) vilket lämnade solen den 6 November, 1991 i samband med en koronamassutkastning.


Figur 2 visar en protuberans "Grand Daddy 4 June, 1946" på solranden.